Sumă fixă pentru coplată. Vezi cine va fi scutit

Ministerul Sănătăţii intenţionează de stabilească o sumă fixă până la care se percepe coplata, pentru a evita inechităţile faţă de cei care au venituri mari şi care oricum plătesc sume importante la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

 

„Noi vom stabili în normele de aplicare a Legii 220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii o sumă fixă până la care se plăteşte coplata pentru unele servicii medicale, astfel încât să nu existe inechităţi şi persoanele cu salarii mari să nu fie obligate să plătească sume importante, în condiţiile în care contribuţia lor la FNUASS este substanţială”, a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Cristian Anton Irimie.

 

Secretarul de stat a precizat că fiecare persoană care merge la medic va primi un tichet pentru suma plătită. Tichetele vor fi păstrate la pacient până când este atinsă suma fixă stabilită drept plafon de către Ministerul Sănătăţii, prin normele de aplicare a legii.

 

Potrivit Legii 220, publicată în 30 noiembrie în Monitorul Oficial, coplata reprezintă contribuţia pe care asiguratul la sistemul de sănătate trebuie să o plătească suplimentar faţă de cea decontată din fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate.

 

Suma ce va fi percepută ca şi coplată se va calcula procentual din valoarea serviciilor medicale prevăzute în contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale. Aceasta nu va putea însă depăşi a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate de fiecare asigurat. După atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se încaseaza coplata sunt acordate fără coplată, potrivit legii.

 

Executivul propunea în noiembrie 2010, când a fost adoptat proiectul, ca suma maximă reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic să nu depăşească 600 de lei, iar peste această sumă, consultaţiile, analizele şi spitalizările să fie gratuite.

 

De la coplată vor fi scutiţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea, vor fi scutiţi de la coplată bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, precum şi pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 de lei pe lună.

 

Ministerul Sănătăţii preciza, la momentul adoptării actului normativ în Guvern, că de la sistemul de coplată vor fi exceptate 8.006.507 persoane. De asemenea, ministerul estima că prin coplată se vor adăuga 378 de milioane de lei anul sistemului de sănătate.

 

Potrivit noilor prevederi, documentul prin care se face dovada coplăţii pentru serviciile medicale este „tichetul moderator pentru sănătate”. Modelul acestui formular cu regim secial şi modalitatea de utilizare vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

Coplata poate fi suportată din asigurările voluntare de sănatate de tip complementar, conform noilor prevederi.
Sumele încasate din coplată vor constitui venituri ale furnizorilor şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciiilor medicale cât şi pentru achiziţionarea tichetului moderator de sănătate.

 

Actele normative pentru modificarea contractului cadrul privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi normele de aplicare a acestuia vor fi adoptate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Prin aceste norme se vor stabili categoriile de servicii şi tarifele de coplată.

 

La adoptarea proiectului de către Guvern, în noiembrie 2010, Ministerul Sănătăţii preconiza o sumă de cinci lei pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor plătite separat şi 15 lei pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru de şapte ore. Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi plătită cu 10 lei, iar consultaţia la medicul specialist în afara programului de lucru va fi taxată cu 20 de lei. De asemenea, consultaţia efectuată de serviciul de ambulanţă, doar în cazul când aceasta reprezintă solicitare de consultaţie la domiciliu, va presupune o taxă de 20 de lei.

 

Introducerea sistemului de coplată constituie unul dintre angajamentele Guvernului în acordul de împrumut convenit cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială. Guvernul s-a angajat ca ponderea scutirilor de la plată să nu depăşească un nivel de 40 la sută dintre pacienţi.

Află şi cât va costa din 2012 vizita la medic

 

 

Adaugă comentariul tău