Primele 6 unități medicale admise în programul de fertilizare în vitro

Până în prezent, un număr de 6 unităţi medicale au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro (FIV)şi embriotransfer pe care Ministerul Sănătăţii l-a demarat în primăvara acestui an.

Două dintre acestea sunt unităţi sanitare publice, Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu din Bucureşti şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, iar restul fiind unităţi private din Timişoara, Braşov, Sibiu şi Bucureşti. 

Cele 6 unităţi sanitare au fost selectate de către o Comisie a Ministerului Sănătăţii, din 16 unităţi medicale care au accesat  programul. Lista este deschisă. Dacă din cele 10 unităţi sanitare care au aplicat, dar care nu au fost selectate pentru că nu îndeplinesc la această dată toate criteriile, există unele care îşi vor completa dosarele cu documentele solicitate, atunci vor putea intra în  program, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Până atunci, aşa cum am promis, începând de astăzi cuplurile pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare admise,”, a declaratCSEKE Attila, ministrul Sănătăţii

Anul acesta Ministerul Sănătăţii a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. Bugetul programului este de 4 milioane de lei. Ministerul Sănătăţii va susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape:

 • 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor;  transferul embrionar)
 • 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.

În 2011, aproximativ 800 de cupluri vor putea beneficia de programul Ministerului Sănătății. 

Cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătăţii de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET – document original;
 2. copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;
 3. copie legalizată după certificatul de căsătorie;
 4. adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;  
 5. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă – document original;
 6. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
 7. buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH – documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011; 
 8. documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;   
 9. document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
 10. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;
 11. document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;
 12. opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

Toţi cei care pot depune dosare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea  de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de  2 ani de viaţă conjugală;
 2. cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani;
 3. cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România;
 4. cel puţin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puţin 2 ani;
 5. nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă;
 6. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 7. vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani;
 8. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30;
 9. rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH şi AMH

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de către unităţile sanitare participante în program, iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar un cod.Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii,  în ordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.

La Ministerul Sănătăţii dosarul va fi analizat de către o Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sănătăţii, 2 medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni. 

Programul este coordonat la nivel naţional de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu’’.

Unităţi sanitare acceptate în program, la data de 15 iunie sunt:

– Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu din Bucureşti

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

-Centrul Medical VIVAMED Braşov

-Centrul de Reproducere Umana Asistata Gynatal SRLTimişoara

-Centrul de Fertilizare in vitro  SC Polisano SRL Sibiu

-Centrul Medical Internaţional DACIA Bucureşti

Adaugă comentariul tău