Noua lege a sănătății a intrat în dezbatere publică

Ministerul Sănătăţii a publicat, astăzi , pe pagina de web. www.ms.ro, în dezbatere publică, proiectul de Lege referitor la modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Conform documentului, cuantumul sumelor care vor reprezenta coplata asiguratului pentru unele servicii din pachetul de servicii de bază, precum şi condiţiile în care sunt plătite acestea, vor fi stabilite prin contractul – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, suma maximă reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic se va stabili, ulterior, prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit expunerii de motive, introducerea tichetului moderator de sănătate pentru coplata unor servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate are drept scop creşterea resurselor financiare la nivelul sistemului, precum și la alocarea mai judicioasa a fondurilor astfel rezultate, respectiv către acele segmente ale sistemului care sunt efectiv solicitate pentru acordarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii.

Totodată, introducerea mecanismului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una dintre principalele clauze ale angajamentului financiar, pe care Guvernul României l-a încheiat cu FMI şi Banca Mondială în anul 2009.

Adaugă comentariul tău