Ministerul Sănătății va coordona Casa Națională de Sănătate

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Executivul a aprobat  Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  Noul act normativ prevede ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea eficientizării sistemului de asigurări de sănătate.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, va exercita controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate,  din punct de vedere al aplicării politicilor în domeniul sanitar  aprobate de Guvernul României.
Conform ordonanţei guvernamentale, proiectele de acte normative elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu  incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii. De asemenea, CNAS va funcţiona pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi cu avizul conform al Ministerului Sănătății şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  
CNAS va solicita avizul Ministerului Sănătăţii  înaintea depunerii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea, CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, precum şi în cadrul unor analize funcționale, activităţile realizate cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale  furnizate asiguraților, inclusiv cele din cadrul programelor naţionale de sănătate, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi execuţia bugetului.

Adaugă comentariul tău