UPDATE Revizuirea listei de medicamente compensate și gratuite

UPDATE  Ministerul Sănătăţii se află în faza de revizuire a pachetului bazal de servicii, în conformitate cu acordul pe care ţara noastră l-a încheiat cu organismele internaţionale. “Primele măsuri pe care le adoptăm pentru regândirea pachetului de servicii de bază se referă la 2 aspecte importante, şi anume limitarea prescrierii în sistemul de asigurări a unor medicamente aflate în listele de medicamente compensate şi gratuite, precum şi revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferitele grupe diagnostic”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau.

 

În acest sens, Ministerul Sănătăţii a publicat astăzi, în dezbatere publică,  proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Guvern  720/2008 pentru aprobarea Listei  cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 Modificările au fost realizate în conformitate cu recomandările experţilor Institutului NICE care au realizat, pentru Ministerul Sănătăţii,  un raport de evaluare sistemului sanitar. Proiectul de act normativ prevede modificarea Listei de medicamente cu sau fără contribuţie personală pentru  3 denumiri comune internaţionale, Epoetinum alfa Epoetinum beta şi Erdoseină astfel încât acestea să fie prescrise numai pentru indicaţiile prevăzute în autorizaţia de punere pe piaţă.

 

 “Revizuirea listei de medicamente va însemna o raţionalizare a consumului de medicamente, nu o excludere sau tăiere. Este, mai degrabă, o eliminare a anomaliilor existente în sistemul de decontare, anomalii care au fost sesizate şi de către specialiştii britanici”, a mai spus ministrul Ritli Ladislau.

Tot în dezbatere publică, Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*). Conform documentului se va modifica durata zilelor de spitalizare pentru toate afecţiunile astfel încât acestea să nu depăşească duratele medii raportate în cursul anului trecut ca fiind realizate.

Până la finalul lunii martie, Ministerul Sănătății trebuie să contureze pachetul de bază pentru serviciile medicale gratuite de care vom beneficia, revizuirea urmând a fi finalizată în luna iunie. Această reorganizare a pachetului de bază vine în urma discuțiilor purtate de minister cu reprezentanții FMI.  „De la început vreau să subliniez că revizuirea sau mai exact, regândirea pachetului de servicii de bază înseamnă o raţionalizare a consumului de medicamente, nu o excludere sau tăiere. Este, mai degrabă, o eliminare a anomaliilor existente în sistemul de decontare”, a spus ministrul sănătăţii, Ladislau Ritli.

 

Oficialul de la Sănătate a precizat că medicamentele existente pe listele de compensate și gratuite se vor bucura, în continuare,  de aceleași condiții. Ce se va schimba însă va fi felul în care acestea vor fi recomandate pentru tratament.

Vom vedea astfel medicamente prescrise doar pentru indicațiile terapeutice din autorizația de punere pe piață a producătorului.

 

Ministerul Sănătăţii se află în faza de revizuire a pachetului bazal de servicii, în conformitate cu acordul pe care ţara noastră l-a încheiat cu organismele internaţionale. “Primele măsuri pe care le adoptăm pentru regândirea pachetului de servicii de bază se referă la 2 aspecte importante, şi anume limitarea prescrierii în sistemul de asigurări a unor medicamente aflate în listele de medicamente compensate şi gratuite, precum şi revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferitele grupe diagnostic”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau.

În acest sens, Ministerul Sănătăţii a publicat astăzi, în dezbatere publică,  proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Guvern  720/2008 pentru aprobarea Listei  cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 Modificările au fost realizate în conformitate cu recomandările experţilor Institutului NICE care au realizat, pentru Ministerul Sănătăţii,  un raport de evaluare sistemului sanitar. Proiectul de act normativ prevede modificarea Listei de medicamente cu sau fără contribuţie personală pentru  3 denumiri comune internaţionale, Epoetinum alfa Epoetinum beta şi Erdoseină astfel încât acestea să fie prescrise numai pentru indicaţiile prevăzute în autorizaţia de punere pe piaţă.

 “Revizuirea listei de medicamente va însemna o raţionalizare a consumului de medicamente, nu o excludere sau tăiere. Este, mai degrabă, o eliminare a anomaliilor existente în sistemul de decontare, anomalii care au fost sesizate şi de către specialiştii britanici”, a mai spus ministrul Ritli Ladislau.

Tot în dezbatere publică, Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*). Conform documentului se va modifica durata zilelor de spitalizare pentru toate afecţiunile astfel încât acestea să nu depăşească duratele medii raportate în cursul anului trecut ca fiind realizate.

Adaugă comentariul tău