Drepturile şi obligaţiile asiguratului

Pacienţii români sunt printre cei mai neinformaţi din Europa, arată un raport recent – ”Puterea pacienţilor europeni – opţiuni şi implicaţii” – dat publicităţii la Bruxelles. Din punct de vedere al gradului de informare a pacienţilor, România se află pe locul 30 în clasamentul ţărilor europene. Fruntaşă este Danemarca, urmată de Germania şi Finlanda. Poziţia codaşă a României este cauzată atât de lipsa de motivaţie financară, cât şi de lipsa de informare şi implicare a pacenţilor în luarea deciziilor. Raportul citat mai arată că pacienţii români au nevoie de accesul la o informaţie uşor de înţeles despre sistemul de sănătate – un sistem de informare online sau prin telefn 24 din 24, dar şi cataloage cu medici sau instituţii medicale clasate în funcţie de performanţe.

Pentru a fi mai bine informaţi, vă pezentă mai jos care sunt drepturile şi obligaţiile asiguraţilor, precum şi o serie de alte informaţii cu privire la confidenţialitatea relaţiei medic-pacient.

DREPTURILE ASIGURAŢILOR

 • să îşi aleagă medicul
 • să se înscrie pe lista unui medic de familie pe care îl preferă
 • să îşi schimbe medicul de familie ales numai după cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia
 • să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale
 • să efectueze controale profilactice
 • să beneficieze de servicii medicale de urgenţă
 • să beneficieze de unele servicii se asistenţă stomatologică
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare
 • să beneficieze de dispozitive medicale
 • să beneficieze de servicii de îngrijire medicală la domiciliu
 • să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul
 • să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale
 • să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

 

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie
 • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate
 • să se prezinte la controalele pofilctice şi periodice stabilite prin contractul-cadru
 • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau  a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

Fiecare pacient are dreptul la confdienţialitatea informaţiilor privind starea sa de sănătate, diagnosticul formulat şi metodele de tratament, dar şi la respectarea intimităţii pe parcursul desfăşurării examinărilor, consultaţiilor şi tratamentelor medicale şi chirurgicale.

De asemenea, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Dreptul la demnitate

 

Pacientului trebuie să i se respecte dreptul la intimitate, dreptul la dreptul la tratament împotriva durerilor, dreptul la un sfârşit demn, protecţia integrităţii corpului, respectarea vieţii private şi principiul nediscriminării.

Dreptul la îngrijiri medicale

 

 • Pacienţii au dreptul la tratament şi îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate
 • Pacienţii au dreptul de a fi respectaţi ca persoane fără nicio discriminare
 • Pacienţii au dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie medicală
 • Pacienţii au dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi , în scris, răspunderea pentru decizia sa (urmările refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului).

Scris de Alina Dan

Adaugă comentariul tău