Bolnavii cronici vor beneficia de reţete compensate în cabinetele medicilor de familie

Bolnavii cronici vor beneficia de reţete compensate în cabinetele medicilor de familie, chiar dacă solicită documentele medicale în afara orelor de programare.  În acest sens, Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 se ală în dezbatere publică, pe pagina de web www.cnas.ro.

Măsura va fi aplicată după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. “Până în prezent, pacienţii cronici care nu reuşeau să se prezinte în cabinetul medicului de familie la data programată şi care refuzau reprogramarea din diverse raţiuni, erau nevoiţi să plătească contravaloarea serviciilor medicale şi nu puteau beneficia de prescripţii medicale în regim compensat. Am solicitat reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să modifice această prevedere, astfel încât pacienţii cronici să poată beneficia de medicamente compensate chiar în lipsa unei programări. De asemenea, purtăm discuţii pentru creşterea valorii punctului per capita la medicii de familie, în limitele bugetare”, a declarat ministrul Sănătăţii , Ritli Ladislau.

Adaugă comentariul tău